2010-02-18

Lärarnas Riksförbund kräver åtgärder på Rosengårds högstadieskolorBloggen Politiskt Inkorrekt har idag funnit en allvarlig nyhet om den muslimtäta skolmiljön i Rosengård:Intervjuer i Sydnytt torsdag 18 februari 2010 i SVT Play:


"Huvudskyddsombud kräver 50 nya lärare

Situationen på fyra skolor i Rosengård är så akut att ett huvudskyddsombud bland annat kräver ett femtiotal nya lärare och kuratorer. Nu ska skolledningen i stadsdelen sitta ner med de olika fackförbunden för att komma fram till en lösning.


– Det är våld mellan eleverna och våld mellan lärare och elever. Vi vill ge våra elever en chans till en bra utbildning. Det får de inte i dag, säger Ibrahim Özbek, huvudskyddsombud på Lärarnas riksförbund."


Källa, Sveriges Radio Malmö torsdag 18 februari 2010:


Lyssna till den mjäkiga barn- och ungdomschefen Jytte Lindborg i Rosengård:"– Arbetsmiljön har varit bedrövlig under en längre tid. Det är ett stort problem för både elever och lärare, säger Ibrahim Özbek, huvudskyddsombud på Lärarnas riksförbund.

Lärare som får bilar repade i samband med betygsättning, skadegörelse i korridorer och att det tar på tok för lång tid innan barn som far illa får hjälp är några av orsakerna till att Lärarnas riksförbund kräver krafttag och personalförstärkningar."

Rosengårds stadsdelsfullmäktiges ordförande Andreas Konstantinides (S) känner inte till Lärarförbundets anmälan när Sydsvenskan når honom. Han ringer upp efter ett samtal med stadsdelschefen."

"– Sanningen är att vi inte klarar av att hjälpa alla barn som behöver psykologisk hjälp. De är faktiskt många i Rosengård."


Källa, Sydsvenskan torsdag 18 februari 2010:"Malmö stad

Begäran av åtgärder på fyra skolor i Rosengård

2010-02-18 13:55


Lärarnas Riksförbund har lämnat in en begäran med åtgärder som rör en bättre arbetsmiljö på fyra skolor i Rosengård. Barn och ungdomschefen i Rosengårds stadsdelsförvaltning Jytte Lindborg bjuder nu in förbundets huvudskyddsombud till ett första inledande möte.

Lärarnas Riksförbund begär konkreta åtgärder på fyra utav fem skolor i Rosengård; Apelgårdsskolan, Rosengårdsskolan, Värner Rydénskolan och Örtagårdsskolan.

- Vi tar det här på största allvar. På mötet med Lärarnas riksförbund vill jag ha ett samtal kring arbetsmiljön på våra skolor. Förutom deras begäran vill jag även diskutera andra åtgärder som kompetensutveckling för att stärka och stötta personalen i deras roll och uppdrag på skolan. För att få till en förändring måste vi tillsammans jobba med både kort- och långsiktiga insatser, säger Jytte Lindborg, barn och ungdomschef i Rosengård.

Totalt innehåller begäran för de fyra skolorna sju punkter plus specifika krav för respektive skola. Ett utvecklat samarbete mellan skola, polis och socialtjänst för att snabbare kunna hjälpa barn som far illa är en av frågorna.

- Lärarnas Riksförbund pekar på att vi måste utveckla samarbetet över gränser, polis, socialtjänst och skola. Jag håller med. Detta är klon i grundproblematiken, barn som inte mår bra och som vi har svårt att hjälpa trots ett stort engagemang, mycket stöd och omfattande insatser, säger Jytte Lindborg och fortsätter.

- Vi i skolan måste bli bättre på att kommunicera våra behov av samverkan och dra nytta av den enorma kunskaps- och erfarenhetsbank som finns hos andra yrkesgrupper som på olika sätt och av olika anledningar är kopplade till skolan. Redan idag finns ett samarbete mellan skola, socialtjänst och polis inom SSP men nu är det dags att ta det ett steg vidare.

Fakta

I Rosengård finns fem grundskolor Apelgårdsskolan, Rosengårdsskolan, Värner Rydénskolan, Örtagårdsskolan och Kryddgårdsskolan.


För kommentarer kontakta
Jytte Lindborg
Barn och ungdomschef
Telefon: 040-34 53 66, 0705-38 97 00
E-post:
jytte.lindborg@malmo.se

För ytterligare information kontakta
Dick Fredholm
Informationschef
Telefon: 0733 504 605
Epost:
dick.fredholm@malmo.se"


Källa, pressmeddelande från Malmö stad torsdag 18 februari 2010:
"I fyra av Rosengårds skolor i Malmö beskrivs läget som akut av huvudskyddsombudet och Lärarnas riksförbund.

Oron bland elever och lärare på Apelgård-, Rosengård-, Värner Rydén- och Örtagårdsskolan har nu resulterat i en anmälan till Malmö Stad med direkta krav på åtgärder.

- Hot och våld har ökat. Varken elever eller personal trivs. De är oroliga."


Källa, SVT Sydnytt torsdag 18 februari 2010:
http://svt.se/2.33782/1.1895496/hot_och_vald_okar_pa_rosengards_skolorMedia skriver om nyheten 18/2 2010 genom TT:

http://lokaltidningen.se/m%F6te-om-skolarbetsmilj%F6n-i-roseng%E5rd-/20100218/ttskaane/2180341

Inga kommentarer: