2010-02-17

Forum på Islamic Center gör Reepalus dialogforum överflödigtSkattebetalarna i Malmö får nu betala en psykolog för att hålla i dialoger mellan olika religioner, trots att det redan finns ett sådant forum i Malmö bland trossamfunden:"Det interreligiösa råd som bildades i höstas av en lång rad trossamfund i Malmö är tillräckligt som dialogforum. Kommunen bör samverka med detta i stället för inrätta ett nytt forum."

– Det behövs inte något ytterligare forum och det är egendomligt om Ilmar Reepalu inte känner till det interreligiösa rådet som bildades den 1 oktober, säger Ann Lidgren, ordförande för Malmö Kristna Råd, som är de kristna samfundens samverkansorgan.

Forum för interreligiös samverkan, som är det officiella namnet, bildades vid ett möte på Islamic Center. Bland deltagarna finns kristna och muslimska trossamfund, Judiska församlingen, buddister, hinduer och bahai."

"Det interreligiösa rådet är ett forum för dialog mellan olika församlingar. Dialogforum har en vidare målgrupp."

"Dialogforum har i alla fall startat. Dess ledare, den timanställde psykologen Björn Lagerbäck, är redan på plats och söker nu lämpliga personer som ska delta."


Källa, Skånska Dagbladet tisdag 16 februari 2010:


Inga kommentarer: