2010-02-11

DO utreder trakasserier mot muslimsk elev
"En man från Norrköping har anmält en skola i Falun till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Mannen som är muslim bad en lärare att få ledigt en timme varje fredag för att kunna besöka en moské. Läraren sa att detta inte var möjligt, ett svar som eleven också accepterade. Men efteråt började lärarna ställa högre krav på honom, uppger mannen. Efter förfrågningarna om ledighet ska handledaren ha ändrat uppfattning angående om mannen kunde fullfölja utbildningen."


Källa, Norrköpings Tidningar torsdag 11 februari 2010:


Skolan som utreds är Yrkesakademin AB i Falun, berättar Diskrimineringsombudsmannen idag för bloggen Muslimska Friskolan.
I
I
Hemsida för Yrkesakademin AB:
I
Adress:
Holmgatan 11, Falun - 023-585 00
I
Yrkesakademin AB berättar för bloggen Muslimska Friskolan att utbildningen som den muslimske eleven går på inte betalas av honom själv, utan av Arbetsförmedlingen med skattebetalarnas pengar. Yrkesakademin AB säger vidare att oavsett att den muslimske eleven inte betalat sin utbildning själv, så ska ingen diskrimineras.

Inga kommentarer: