2010-02-06

Föräldrauppdelning på muslimska friskolor"Der er ingen planer om kønsopdelte forældremøder på landets muslimske privatskoler. Her har man nemlig ingen problemer med at få mødrene til at møde op. En rundringning til 10 af landets i alt 12 muslimske skoler viser, at skolerne konsekvent inviterer både mor og far, når de indkalder til forældremøder, og at begge køn møder op. Alligevel bakker samtlige muslimske skoler op om den københavnske folkeskole, Holbergskolen, der i går mødte skarp kritik for kun at indkalde mødre til et møde om mobning i forsøget på at inddrage flere muslimske kvinder i forældresamarbejdet."


"Vores fokus er barnets tarv og uddannelse, og det forudsætter et godt forældresamarbejde og en god kontakt til både fædre og mødre, siger Osman Öztuprak, skoleinspektør ved Selan-Skolen i Århus.


Kun på to ud af de 10 muslimske skoler, Kristeligt Dagblad har talt med, har man forsøgt sig med et årligt møde alene for kvinder. Det skyldes dog ikke, at kvinderne udebliver fra skolernes almindelige forældremøder.


– Vi tror på, at møder kun for kvinder kan bringe nogle problematikker frem, som vi ellers ikke ville høre om. Det er svært at tale om vold i hjemmet, hvis den, der slår, sidder lige ved siden af. Samtidig er det vores erfaring, at der er en mere åben samtale om for eksempel emner som seksualitet og omskæring, når der ikke er mænd til stede, siger Mahmad Khatib, skoleleder ved Dia PrivatskoleNørrebro i København."


Källa, Kristeligt Dagblad fredag 5 februari 2010:


Inga kommentarer: