2010-02-10

Fuskande hälsovalsenhet klarade inte svenska språket

Bild ovan på Läkarkonsulten från adressen Baltzarsgatan 8 i Malmö"Region Skåne säger med omedelbar verkan upp avtalet med den privata hälsovalsenheten Läkarkonsulten i Malmö. Enligt regionen har en läkare med indragen legitimation jobbat där, och man har även saknat läkare med rätt kompetens. Det ska även ha rört sig om fusk med listningen."

"Verksamhetschefen Norma OpitzLäkarkonsulten erkänner att man haft svårt att hitta läkare, men i övrigt tillbakavisar hon kritiken. Att en läkare som fått sin legitimation indragen med motiveringen att han varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning skulle ha tagit emot patienter stämmer inte.

– Det kan jag helt neka till, för han har varit ett stöd för de läkare som varit här som inte klarat svenska språket eller vetat hur man hanterar en dator, säger Norma Opitz."


Källa, Sveriges Radio Malmö onsdag 10 februari 2010:


Lyssna till radiointervjun i SR Malmö 10/2 2010:


Inga kommentarer: