2010-02-24

Muslimsk förskola oroar politiker i BoråsFyra kvinnor vill starta en muslimsk förskola på invandrartäta Norrby i Borås. Det skulle därmed bli den första i sitt slag i staden. Kvinnorna vill, enligt ansökan, starta en förskola med muslimsk profl eftersom de anser att det både behövs fler barnomsorgsplatser och ytterligare krafter som kan verka för ett integrerat bostadsområde.


Hur man kan anse att en muslimsk förskola skulle kunna bidra positivt till ökad integration framkommer dock ej. Snarare är det väl ett steg i riktning mot ökad segregation en sådan skulle medföra. Hela resonemanget förs i en anda av bakvändhet. Ökad integration skall alltså uppnås med en religiöst präglad verksamhet. De skriver i sin ansökan att de vill ”motverka rotlöshet och etnisk isolering och istället stärka barnens identitet och självkänsla som muslimer”.


”Det är svårt för barnen när de möter en kultur hemma och en annan i samhället, säger Roheen Ashiq Hussein."


Om så är fallet blir det definitivt inte lättare att ”möta samhället” om man går på muslimskt dagis och sedan kanske muslimsk friskola. Politikerna i i kommundelsnämnden är inte helt överens i ärendet. En kommunist, hör och häpna, vice ordförande Lennart Andreasson, är skeptisk och påpekar också det uppenbara i att en muslimsk förskola inte på något sätt bidrar till ökad integration:


"En muslimsk förskola motverkar ju det vi jobbar med, säger Andreasson. Vi vill att barnen ska träffas oavsett etnisk och religiös bakgrund. Hur skulle en muslimsk förskola öka integrationen?"


Den centerpartistiske syltryggen och ordföranden i nämnden, Mats Brandt, är mer positiv:


"Detta ligger väl helt i linje med vår öppenhet i Sverige. Att växa med mångfald är kommundelens valspråk. Jag tycker detta är en positiv idé och hoppas att de kan förvalta den på ett bra sätt. Han menar att lika berättigat som det är med kristna förskolor och skolor är det med en muslimsk. Men ur integrationssynpunkt kan det vara svårare, anser han."


Om det är dåligt ur integrationssynpunkt, varför är det då bra? Om det är något Sverige INTE behöver är det etniskt segregerade invandrarenklaver, en muslimsk förskola är ytterligare ett sätt att underlätta för sådana att leva vidare i en parallelltillvaro.
Post hämtad från bloggen Politiskt Inkorrekt onsdag 24 februari 2010:


Källa för artikeln är Borås Tidningar sidan 3 onsdag 24 februari 2010:


Inga kommentarer: