2010-02-08

Säpochefens tal hos Folk och FörsvarSäpochefen Anders Danielssons hela tal hos Folk och Försvar har lagts ut av Bambuser. Länken kommer från SÄPOs hemsida:
RK100119 17.10-17.30 Makt och moral


Se hela talet av säpochefen om terrorismbekämpning i Bambuser 19 januari 2010:


Anders Danielsson säger att SÄPO ej finner vägledning i lagboken hur organisationens informatörer och infiltratörer ska behandlas. SÄPOs medarbetare får fatta beslut utan riktlinjer. En balansakt mellan infiltratörernas säkerhet, integritetskränkning och brottsbekämpning sker dagligen i alla ärenden. SÄPO måste inbland kränka personers integritet för att bekämpa brott och beskydda demokratin.

Inga kommentarer: