2010-02-11

Sveriges hemligaste poliser ska vittna under falska namnAdvokat Gunnar Falk har anmält Sveriges hemligaste poliser till Riksenheten för polismål. Anledningen är en lyckad bevisprovokation på holländsk mark. Falk fick tipset om den hemliga bevisprovokationen via anonyma mejl. En fejkad hemsida användes som lockbete med arbete åt den arbetslöse misstänkte.
Idag avslöjas att de hemliga poliserna använder falska namn, arbetar för SSI (Sektionen för särskilda insatser) och inte går att finna ens genom SÄPO. SSI sorterar under Rikskrim. Ändå ska de vittna i Gävle tingsrätt mot mannen som anlade branden på Centrala Hotellet i Gävle. Den misstänktes motiv är ekonomiskt hävdar åklagaren och berättar om två andra som åtalats för anstiftan till mordbranden.


"Enligt spalten sysslar SSI med personsäkerhetsarbete, det vill säga med att skydda informatörer i den undre världen, skydda anställda inom rättsväsendet som hotas av den undre världen eller att skydda personer som hotas av hedersvåld.

SSI förser människor som behöver det med nya identiteter och ordnar bostad i ett nytt land.

Ingenting nämns som liknar den genomförda operationen i Holland.

Pressekreteraren får rycka in igen.

– På rikskriminalen har vi verksamheter vi inte exponerar, säger Varg Gyllander.

Jaha.

Återstod att undersöka hur en rättegång med vittnen som inte berättar vad de egentligen heter ska gå till.

De hemliga operatörerna är nämligen kallade att vittna i Gävle tingsrätt om fällan i Holland.

– Det är nog inga problem. Jag har varit med på flera rättegångar, med till exempel personal från den militära underrättelsetjänsten, där identiteterna förblev hemliga.

– Jag misstänker, men vet inte, att rätten har en lista med de verkliga namnen, säger Gunnar Falk, som försvarar 30-åringen som lurades i Holland.


Källa, Gävle Dagblad torsdag 11 februari 2010:


Läs om bakgrunden 10/2 2010 i GD:


Se övervakningsfilmen på den misstänkte med berättelse av GD:


Kammaråklagaren försvarar SSIs bevisprovokation i GD 9/2 2010. Poliserna lurade mannen till en anställningsintervju i Holland, som advokat Gunnar Falk anser vara en ett fördolt polisförhör. Falk vänder sig mot att mannen inte delgetts misstanke och inte förhördes med advokat vid sin sida i Holland:"Mannen kallades till en anställningsintervju i Holland, för att enklare kunna kringgå svenska regler, tror Falk. 30-åringen fick där veta att det var viktigt för företaget att deras anställda visade total lojalitet och öppenhet. Det antyddes också att företaget arbetade i en gråzon med saker som inte alltid var helt lagliga. Detta för att få mannen att känna att han tryggt kunde berätta även om egna skumma handlingar, tror Falk.

Anställningsintervjun som i själva verket var ett polisförhör hölls i en hotellfoajé av minst två poliser. Mannen fick bland annat frågor om branden och lämnade sådana uppgifter att han småningom kunde frihetsberövas. Han har suttit häktad sedan i somras.

- Det är flera allvarliga regelbrott som begåtts här. Det viktigaste är att mannen inte delgavs misstanke om brott och därmed inte fick tillgång till någon försvarare eller blev underrättad om att han hade rätt att vägra svara på frågor, säger Falk. Han har anmält myndigheternas agerande till Riksenheten för polismål, som dock avfärdat hans kritik."


Källa, TT 8/2 2010:Alla vi som tittade på Johan Falk känner igen SSI:


"Manuset till Johan Falk är inspirerat av vad som hände en verklig person som befann sig i och i närheten av kriminella mc-gäng, nämligen den omtalade infiltratören Peter Rätz. Även gruppen GSI är baserad på en verklig specialstyrka som egentligen heter SSISektionen för Särskilda Insatser. Specialstyrkan når i filmen oväntat bra resultat, vilket får Johan Falk att rikta misstankar mot deras metoder."

Källa:


Anarkister i Sverige gillar inte SSI och har därför lagt ut flera hemliga poliser från SSI med namn och bild på Internet. Bilderna kommer bland annat från olika insatser.


[PDF] Rikskriminalpolisen 2008 1... KRiminalpOlisenheten Spaningssektionen Underrättelsesektionen IT-brottssektionenUtredningssektionen Finanspolisen Sektionen för särskilda insatser ... Senast ändrad: 2009-02-27

Källa, Rikskriminalpolisens årsredovisning 2008:Hemsida för Rikskriminalpolisen:


Kriminalpolisenheten:

Spaningssektionen
Underrättelsesektionen
IT-brottssektionen
Utredningssektionen
Finanspolisen
Sektionen för särskilda
insatser


"Sektionen för särskilda insatser

Sektionen för särskilda insatser arbetar bland annat
med att samordna det nationella personsäkerhetsarbetet.

Inom Polisen finns i dag både ett lokalt
personsäkerhetsarbete som bedrivs på alla polismyndigheter
och ett särskilt personsäkehetsprogram
som bedrivs i Skåne, Västra Götaland, Stockholm
och Västerbotten. Det särskilda personsäkerhetsarbetet
syftar till att främst skydda:

• personer som lämnat värdefull information till
polis eller åklagare och som av den anledningen
utsatts för hot,

• personer anställda inom rättsväsendet som på
grund av sitt arbete utsatts för hot,

• närstående till tidigare nämnda grupper och
andra personer som bedöms vara i behov av ett
särskilt skydd (till exempel vid hedersrelaterat
våld).

Antalet ärenden under 2008 för det särskilda personsäkerhetsarbetet
låg på ungefär samma nivå
som 2007, men en förskjutning har skett mot ärenden
mot personer anställda inom rättsväsendet.

Beslut om vilka personer som ska komma ifråga
för ett särskilt personsäkerhetsarbete tas på någon
av de fyra regionala personsäkerhetsenheterna. En
bedömning görs både av den hotbild som finns mot
personen och huruvida personen kan tänkas uppfylla
de villkor som är förknippade med att ingå i
ett särskilt personsäkerhetsprogram. En person som
ingår i det särskilda personsäkerhetsarbetet erbjuds
ett individuellt skydd som kan utgöras av allt från ett
larmpaket till placering utomlands under ny identitet.

Under 2008 har samverkan mellan det lokala
och det särskilda personsäkerhetsarbetet utvecklats.
Arbete med att ta fram en nationell inriktning för
det lokala personsäkerhetsarbetet pågår."


Källa:
I
I
I
Bloggen Muslimska Friskolan har träffat några som utsatts för och vittnat mot grov organiserad brottslighet i Malmö. Personerna fick bo utomlands. Under tiden gick deras verksamhet i Malmö i konkurs. Hade de stannat i Malmö hade de blivit avrättade. Polisen skötte ärendet.


Inga kommentarer: