2010-05-12

Al-Azharskolans rektor nominerad till hederspris


Ibn Rushd

Ibn Rushds hederspris - dessa är nominerade

2010-05-11 22:53


Ibn Rushd studieförbund kommer den 15 maj, i Stockholm, att för fjärde gången dela ut sitt hederspris. Nomineringen till hederspriset är avslutad. Tolv nomineringar har inkommit till juryn. Nominerade är bland andra:


Anders Carlberg, grundare av Fryshuset
Bashir Aman, rektor för Al-Azharskolan
Fazeela Selberg Zaib, skribent, föreläsare, debattör
Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap
Mohammed Amin Kharraki, ordförande för Sveriges Unga Muslimer (SUM)


Juryn för årets hederspris består av:

Eva Maria Sköld, journalist på Quick Response som granskar medias skildring av invandring, integration och främlingsfientlighet.

Lisbeth Eriksson, universitetslektor, docent. Forskar inom bl a folkbildning och lokal utveckling.

Omar Mustafa, generalsekreterare för Sveriges Unga Muslimer

Juryns sammankallande är Suad Darir, studiekonsulent hos Ibn Rushd.


Ledord för juryn är folkbildning och integration.

År 2007 tilldelades IKEA Sverige Ibn Rushd studieförbunds första hederspris, för att de gått före och anställt muslimska kvinnor med slöja.

År 2008 var det Mohammed Knut Bernström som tilldelades hederspriset, för sin översättning av Koranen från arabiska till svenska.

År 2009 gick hederspriset till Islamguiden och Aso Asinger, för Islamguidens viktiga bidrag till att öka förståelsen för och kunskapen om islam och muslimer i Sverige.

”I Sverige idag finns det en stor okunskap och fördomsfulla uppfattningar om islam. Vi ser det som vår uppgift att visa andra sidor av islam än de som dominerar allmänhetens bild. Vi vill att priset ska bidra till att ge en mer positiv bild av islam i Sverige”, säger Martin Nihlgård, rektor för Ibn Rushd.


Priset som kommer att delas ut har designats av Charming Unit Design Studio.


Kontaktpersoner:

Martin Nihlgård, rektor Ibn Rushd
08-562 44 901
martin.nihlgard@ibnrushd.se

Suad Darir, sammankallande i juryn
0702-47 07 20
suad.darir@ibnrushd.se


Ibn Rushd blev 1 januari 2008 Sveriges nionde studieförbund och det första studieförbund som startats huvudsakligen av första och andra generationens svenskar. Ibn Rushd organiserar merparten av de muslimska föreningarna och församlingarna i Sverige. Studieförbundet arbetar i första hand med frågor som religion, integration, demokrati och delaktighet.

Ladda ner bifogade filer
PDF-dokumentKälla, pressmeddelande från det muslimska studieförbundet Ibn Rushd tisdag 11 maj 2010:


Läs mer om nyheten hos bloggen Fria Nyheter onsdag 12 maj 2010:


Inga kommentarer: