2010-05-11

Billström underkänner Malmö efter besök på Islamic Center


Skånska Dagbladet har på opinionssidan tagit in en artikel av migrationsminister Tobias Billström. Först underkänner Billström den antisemitiska otrygga staden Malmö. Därefter ser han lösningen i brottsplatsen Islamic Center med den till Skolverket flera gånger anmälda muslimska friskolan Ögårdsskolan:


"Det är min slutsats efter att nyligen ha besökt judiska församlingen och Islamic center i Malmö."


"På samma sätt som den judiska församlingen är en viktig del av civilsamhället så erbjuder Islamic Center en väg in i Sverige och bidrar till att stärka integrationen. De ljusa träborden, stolarna och de andra möblerna på Islamic Center gör att det känns som att sitta i vilket svenskt kommunhus som helst. I bokhyllorna finns visserligen litteratur och på väggarna hänger tavlor, som gör att den som besöker moskén och Islamic Centers lokaler snabbt förstår att det är en plats för att förkunna Islams budskap. Men en besökare ser fler likheter än skillnader mellan Islamic Center och andra kontor. På samma sätt finns fler likheter än skillnader mellan de som arbetar där och de som arbetar på andra svenska arbetsplatser.


Islamic Center är ett centrum för muslimer i Sverige. Men det är också en viktig del av civilsamhället i Sverige. För den som lämnat sitt hemland och söker nya vägar in i Sverige och det svenska samhället spelar moskén och Islamic Center en viktig roll. Här känner människor igen sitt liv hemifrån, men här finns också många viktiga och omistliga vägar in i det svenska samhället. Till centret finns bland annat en skola knuten och den skolan följer naturligtvis den svenska skollagen."


Källa, Skånska Dagbladet söndag 9 maj 2010. Uppdaterad 11 maj 2010:


Inga kommentarer: