2010-05-02

Poliskommissarie söker jobbet som kulturdirektör


Maria Cecilia Sahlström är en erfaren poliskommissarie vid Skånepolisen i Malmö. Nu söker hon platsen som ny kulturdirektör i Malmö stad. Sahlström arbetar med chefs- och ledarskap inom polisen. Tidigare erfarenhet finns inom polisens beslag. Det är oklart varför hon vill sadla om:


"Fjorton personer har sökt jobbet som ny kulturdirektör i Malmö."

"Följande har sökt:
Anders Sahlström, har arbetat som teatertekniker, inspicient och rekvisitör."

"Maria Cecilia Sahlström, kommissarie"


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan C6 söndag 2 maj 2010:Inga kommentarer: