2010-05-10

Islamolog bekräftar Skånepartiets MuhammedaffischRichard Lagervall är islamolog vid Lunds universitet. Idag försöker han i Sydsvenskan reda ut om Skånepartiets Muhammedaffisch är historiskt riktig. Som vanligt återfinns Sydsvenskans islamologiartiklar på islamologernas egen blogg Islamologi.se. Så även denna med en utförligare version från måndag 10 maj 2010:Ur Sydsvenskans avsnörpta krönika:


"Skånepartiets affischkampanj med en naken Muhammed tillsammans med sin minderåriga hustru Aisha är ett patetiskt försök att bryta sig ur den medieskugga partiet hamnat i efter Sverigedemokraternas framgångar."

"Ur traditionell islamisk historieskrivning, med dess metoder att värdera de berättelser om Profetens liv som nedskrevs på 800-talet efter att ha förmedlats muntligt nästan 200 år, är det emellertid svårt att dementera att Muhammed gifte sig med Aisha när hon var sex år och att äktenskapet fullbordades när hon var nio."

"Jemen är ett exempel där barnäktenskap fortfarande är vanligt men av allt fler upplevs som ett problem. I Iran har giftermålsålderns stadigt stigit sedan revolutionen trots att minimiåldern avskaffades då."


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan B4 måndag 10 maj 2010:
Sydsvenskan väljer att idag zooma in Skånepartiets Muhammedaffisch ytterligare i sin papperstidning. Något de inte vågar i internetartikeln. Så här gör Sydsvenskan reklam för Muhammedaffischen i dagens pappersupplaga på sidan B4:Se bilden här på sidan B4 i Sydsvenskan 10/5 2010:
I
I
I
"Både Muhammed och Birgittas make Ulf Gudmarsson skulle naturligtvis bli åtalade om de ingick sina äktenskap i dagens Sverige men det är ett anakronistiskt perspektiv."
I
"I detta fall gällde frågan innebörden av sura 65:4 och huruvida en flicka får gifta sig innan hon nått puberteten. Jag återger Koranversen i Mohammed Knut Bernströms översättning:"
I
"Äktenskap är naturligtvis inte tänkbart vid en låg eller mycket låg ålder. Men det finns fall med flickor i tio, elva-, tolv- eller trettonårsåldern som har haft kropp, förstånd, fysik och kapacitet som gjort äktenskap möjligt för dem. Jag har sett och hört berättas om detta, om flickor i nio års ålder med samma lämplighet för äktenskap som äldre flickor i tjugoårsåldern eller ännu äldre och det finns inget tvivel om detta."
I
"De andra och tredje paragraferna tar upp den känsliga frågan om de hadither som informerar om Aishas äktenskap. Den första konstaterar bara att äktenskapets fullbordande skedde två år efter att äktenskapet ingåtts och bekräftar därmed al-Maghrawis påstående att Aisha var nio år när hennes äktenskap fullbordades (enligt en del uppgifter i islamisk tradition var hon sju när hon gifte sig). Det första ledet i den tredje paragrafen, ”Under förutsättning att några av dessa hadither är autentiska”, verkar ifrågasätta dessa hadithers autenticitet."
I
"Tidsbegränsade äktenskap liknas av kritiker ofta med prostitution och kan också fungera som sådana, vilket den svenska dokumentärfilmaren Nahid Persson skildrat i Prostitution bakom slöjan. Men de kan även ingås av ungdomar för att legitimera deras förhållanden."
I
I
Källa, Islamologi.se måndag 10 maj 2010:

Inga kommentarer: