2010-05-20

Islamolog har utvärderat Islamic Centers projekt"Projekt kring islam och muslimer i Sverige

Utvärderingen syftar till att ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som genererats kring ett trettiotal projekt inriktade på islam och muslimer i Sverige som beviljats medel ur Arvsfonden mellan 1994 och 2006.

Bland dessa finns religiösa organisationer som Sveriges Unga Muslimer och Islamic Center i Malmö, intresseorganisationer som Astma och Allergiförbundet och studieförbund som Sensus. Projekten handlar om religion, sociala problem och utbildning och har som övergripande syfte är att skapa arenor och mötesplatser för dialog.

Utvärderingen har genomförts av professor Mattias Gardell, Uppsala universitet. Rapporten presenterades på ett seminarium i Kista den 20 maj. Ladda ner rapporten nedan.


LÄS MER:

Källa, Allmänna Arvsfonden torsdag 20 maj 2010:


Lista över projekten:


Varav tre stycken projekt hos Islamic Center:

8. We meet in Sarajevo
Islamic Center Malmö
Malmö
1 år - 1997

*11. Ungdomsprojekt Slöja eller Avslöja
Islamic Center i Malmö
Malmö
3 år - 1998

15. Mötesplats för unga troende
Islamic Center
Malmö
1 år - 2002


Utvärderingsrapporten:


Den del av utvärderingen som berör Islamic Centers projekt kommer att redovisas i en ny bloggpost framöver.

Inga kommentarer: