2010-05-16

Svenska Dagbladets reportage om Rosengård

Ovan foto från bloggen Som jag ser det 68 på en bilbrand i Rosengård.


På hela fem sidor breder Svenska Dagbladets reportage om Rosengård ut sig i dag. Nedan några exempel.


Det hjälper inte att polisen rekryterar invandrare till poliser. Invandrarungdomarna respekterar dem ändå inte:

” Grisar!” Ropet kommer från en grupp ungdomar. Zoran och Anders, två av Rosengårds närpoliser, fortsätter att gå, blicken fäst vid horisonten.

–Och så kommer tillmälena, konstaterar Zoran."

"Att kallas för gris eller hora när man patrullerar i området tillhör var- dagen"


Invandrare trakasserade förskola:

"Det var också här en förskola nyligen stängdes, efter en lång tids hot mot barn och personal. Nu är den slitna lägenhetslokalen tom och mörk."

"I slutet av april krävde Lärarförbundet att Herrgårdens förskola (bilden till vänster) skulle stängas. Enligt Lärarförbundet kände sig personalen hotad och vågade inte gå ut på gården. Under ett års tid ska barn och personal ha hotats"


Återkom trovärdigt med nytt reportage först när följande muslimska elever blivit tandläkare och advokater. Eller berätta i tidningen om femton år vad de arbetar med då i stället:

"Som Nura Alin som går i sjuan i Värner Rydénskolan, spelar fotboll i FC Rosengårds flicklag och vill bli tandläkare. Eller hennes klasskompisar Nedja Rifati och Evvel Husic, som båda vill bli advokater. Inte minst för att visa att de kan – trots att de kommer från Rosengård.

Alla tre är födda i Sverige, visst, men svenska? Mest när de är utomlands. I riktigt svenska områden kan man känna sig utanför. Men Rosengård är tryggt, hemma.

– Jag skulle nog inte känna mig så här trygg om jag bodde på något svenskt ställe, säger Nura Alin."


Eftersom Svenska Dagbladet låter några muslimska elever ovan berätta hur tryggt det är på Rosengård, jämför vi den utsagan med artikelns fortsättning:

"På väg mot Herrgården kommer en glad, lockhårig tjej hoppande på kryckor. Det är 11-åriga Nassima Nasir Zai, flickan som kvällen innan blev skjuten i vaden med ett luftgevär. Det var någon som gömde sig på en balkong tror hon. Kulan gick sju centimeter in i låret. Hon visar det omplåstrade såret."


Källa, Svenska Dagbladet sidorna 20 - 24 söndag 16 maj 2010:


Om riksdagspartierna fortsätter med sin politik finns det inga lösningar utan problemen förvärras. Det är du som väljare som avgör om du vill hjälpa Rosengård eller försämra Rosengård! Massinvandring som riksdagspartierna står för, ser vi redan resultatet av i artikeln.

Inga kommentarer: