2010-05-17

Ibn Rushds pristagare gör islam till självklar del av Sverige


Ibn Rushd

Ibn Rushds hederspris 2010 tilldelades skribenten och debattören Fazeela Selberg Zaib

Bild på henne från pressmeddelandet:


2010-05-17

13:15


Ibn Rushd Studieförbund delade den 15 maj 2010 ut sitt årliga Hederspris. I år gick priset till skribenten, föreläsaren och debattören Fazeela Selberg Zaib. Det var fjärde gången Ibn Rushd Hederspris delades ut och den högtidliga prisutdelningen skedde under studieförbundets årliga konferens, som denna gång hölls i Stockholm och hade temat ”Islam och Kvinnan”.

Fazeela Selberg Zaib har sina rötter i Sverige, Pakistan och Kanada och hon är aktiv inom frågor som rör integration och identitet, fred och dialog, religion och kvinnors rättigheter.

Fazeela nominerades till hederspriset för att hon med sin blogg ”Inlänning”,


aktivt och tydligt bidrar till folkbildning och diskussion. Hon tar debatt både mot rasism och främlingsfientlighet, samtidigt som hon med stor kunnighet och engagemang vågar lyfta frågor inom den muslimska gruppen.

Juryns motivering för att utse Fazeela Selberg Zaib till 2010 års hedersprismottagare:

Med tydliga och skarpa åsikter vågar Fazeela Selberg Zaib sticka ut från mängden och stå upp för ett rättvisare samhälle. Hon duckar inte för att ta debatten mot rasism och främlingsfientlighet och räds inte nya utmaningar. Genom sitt aktiva deltagande i samhällsdebatten och genom sitt engagemang inom olika organisationer skapar vinnaren forum där nytänkande och åsiktsfrihet kan blomstra. Fazeelas framtoning och budskap bidrar till att göra islam till en självklar del av Sverige!

Priset har designats av Charming Unit Designstudio.


Kontaktpersoner:

Martin Nihlgård,
rektor Ibn Rushd,
tel: 08-562 44 901,

Suad Darir,
sammankallande i juryn,
tel: 0702-47 07 20,

Ibn Rushd blev 1 januari 2008 Sveriges nionde studieförbund och det första studieförbund som startats huvudsakligen av första och andra generationens nya svenskar. Ibn Rushd organiserar merparten av de muslimska föreningarna och församlingarna i Sverige.

Studieförbundet arbetar i första hand med frågor inom områdena religion, integration, mångfald, demokrati och delaktighet.


Källa, pressmeddelande från Ibn Rushd måndag 17 maj 2010:


Inga kommentarer: