2010-05-18

Försvarsexperter vill stänga Försvarshögskolan


"Missriktade verksamheter, som den nya Försvarshögskolan, borde stängas. Den akademiska nivån såväl som kvalitén i den direkt yrkesinriktade delen av utbildningen kan ifrågasättas. Officerare som urvalsbefordras skulle i likhet med vad om sker exempelvis i USA och Storbritannien ges tillfälle att studera två-tre år på vanliga universitet för att lära sig fler problemlösningsmodeller än de specifikt militära, och för att få en breddad syn på samhället. Något universitet borde få en institution för War Studies. Självfallet behövs ett Staff College, för att ge de högre officerarna en kvalificerad och grundlig professionsutbildning. Den verksamheten kan bara bedrivas i Försvarsmaktens regi."


Om författarna:

Bo Hugemark är pensionerad överste ur markstridskrafterna, säkerhets- och försvarspolitisk analytiker, f d chef för Militärhistoriska Avdelningen vid Militärhögskolan (nuvarande Försvarshögskolan), f d huvudlärare i strategi vid Militärhögskolan och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Johan Tunberger är säkerhetspolitisk analytiker, f d överingenjör vid FOI, f d överdirektör vid FRA, f d säkerhetspolitisk medarbetare i Svenska Dagbladet och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.


Källa:
Strategi och krigskonst
Kungliga Krigsvetenskapsakademiens debattforum
10 maj 2010:
http://krigskonster.blogspot.com/2010/05/chockterapi-behovs.html

Inga kommentarer: