2010-05-16

Kyrkans reklam för Islamic Center och Rosengård


Kyrkoherde Ann Aldén i Västra Skrävlinge församling har ordet:


"V Skrävlinge församling är den församling i Svenska kyrkan som har lägst antal kyrkotillhöriga: 17%. Det betyder inte att församlingen inte är religiös, tvärt om; i vår del av Malmö sjuder det religiösa livet.

Majoriteten av de människor som bor i området är muslimer (Skandinaviens största moské ligger ett stenkast från kyrkan) och här finns flera kristna samfund. En romersk-katolsk och en makedonsk-ortodox kyrka, en sk. frikyrka – och så vi! Området kännetecknas också av fattigdom. Människor lever i stor social utsatthet."

"Vårt församlingsblad når alla hushåll och informerar sedan 2009 på både svenska och arabiska."


Källa:

Bild på kyrkoherde Ann Aldén:"Därför bedriver vi också dialog med olika religiösa inriktningar på en rad olika sätt, via skolan, via grannar (Islamic Centre , Maria i Rosengård katolska kyrka, Makedonska ortodoxa församlingen och många andra)"


Källa:

Bild på Islamic Center:"Vi som är anställda, förtroendevalda och frivilligt engagerade i Västra Skrävlinge församling kan inte tänka oss någon mer spännande och utmanande arbetsplats än denna, med Sveriges procentuellt lägsta kyrkotillhörighet och med bland annat Rosengårds stadsdel inom församlingens gränser."


Källa:

Bilden på Islamic Centers moské tagen från Västra Skrävlinge kyrka pryder församlingens förstasida:


Inga kommentarer: