2010-05-16

Försvarshögskolan annonserar efter ny rektor

Den totalt misslyckade, JO-kritiserade Försvarshögskolan, annonserar i dagens Svenska Dagbladet efter ny rektor. Försvarshögskolan har blott verkat som högskola med examensrätt sedan 2008. Problemen kommer att fortsätta även då en ny rektor ersatt den sparkade rektorn. Orsaken är att flera forskare som ljugit och undanhållit sanning verkar där med sin forskning som saknar trovärdighet.

Se annonsen på sidan 17 i Svenska Dagbladet söndag 16 maj 2010

Inga kommentarer: