2010-05-31

Är det islamister som driver muslimska friskolor?


"En person som är islamist är anhängare av politisk islam. Nationalencyklopedin jämställer islamism med andra former av kristen och profan fundamentalism. Det som förenar fundamentalister av olika läger är att de vill att en viss religion eller ideologi ska styra hela samhället. T ex ska sådant som domstolar och skolor vara religiösa eller ideologiska."


Källa, Folkbladet måndag 31 maj 2010:

Inga kommentarer: