2010-05-12

Lektion om Vilks och yttrandefrihetenTidningen i skolan uppmanar idag alla skolelever och lärare att göra en lektion om Lars Vilks:


"Syfte med övningen:

Vad är yttrandefrihet och vad är inte yttrandefrihet? Lars Vilks rondellhundar och svenska tidningars publicering av dessa är en av de mest uppmärksammade händelserna under 2000-talet. Använd detta som underlag för att diskutera vår liberala yttrandefrihet, främlingsfientlighet, kulturkrockar och utrikespolitik. Övningen passar för högstadiet och gymnasiet inom ämnena samhällskunskap, svenska, värdegrund, religion och mediekunskap.


Bakgrund

Konstnären Lars Vilks blev i tisdags överfallen av en man i samband med en konstföreläsning på Uppsala universitets filosofiska fakultet."


Källa, Tidningen i skolan onsdag 12 maj 2010:


Inga kommentarer: