2010-05-02

Sosse vill stoppa muslimsk friskola"Katrineholm Företaget Kunskapsvärlden ansöker om att få starta en friskola som i första hand vänder sig till muslimska barn."

"Anneli Hedberg (S), ordförande i bildningsnämnden i Katrineholm, tror inte att en friskola av det här slaget vore bra.

– Jag tror att det skulle öka segregationen, säger hon.

Kommunen har arbetat hårt för att försöka få till en jämn fördelning mellan invandrarbarn och barn födda i Sverige mellan de olika skolorna – ett arbete som skulle motverkas om en skola särskilt för muslimer etablerade sig, resonerar hon."


Källa, Katrineholms Kuriren fredag 30 april 2010:Inga kommentarer: