2010-05-06

Försvarshögskolan kommenterar JO-kritiken


Hur Försvarshögskolan kan se kritiken från JO mot sig som att inga fel begåtts, är helt otroligt och tecken på saknad självinsikt. Läs följande som publicerades på Försvarshögskolans hemsida idag:


Svar från JO - Rosengårdsrapporten

JO har inte funnit att några formella fel har begåtts när det gäller hanteringen av arbetsmaterialet i studien om Rosengård som Försvarshögskolan gjorde på uppdrag av regeringen.

I grunden finns en målkonflikt i avvägningen mellan utsatta och hotade personers skyddsbehov å ena sidan, kontra allmänintresset av att i detalj kunna identifiera dessa och få reda på vad som har yttrats i känsliga frågor.

Med den bedömning som JO har gjort av offentlighetsprincipen så begränsar det statsmakternas möjlighet att få ny kunskap om annars svåråtkomliga fenomen. Om regelverket här bör förtydligas är det ytterst en fråga för lagstiftaren, säger Lars Nicander, chef för CATSFörsvarshögkolan.

Försvarshögskolan kommer nu att se över befintliga rutiner för att kunna hantera anonymitet i de studier som genomförs.


Sidan senast ändrad: 6 maj 2010


Källa:
Beslutsdatum: 2010-05-05
Diarienummer: 704-2009,705-2009Beslutsdatum: 2010-05-05
Diarienummer: 3022-2009

Inga kommentarer: