2010-05-25

Brand 2010 på Islamic Center idag


Välkommen till BRAND2010

Årets BRAND-konferens äger rum den 25–27 maj i Malmö. Temat är mångfald. Påverkar graden av mångfald i räddningstjänsten olycksutvecklingen? Vad blir egentligen bättre med ökad mångfald? Dessa och andra frågor kring attityder, värderingar och mod har en given plats i konferensen. Läs mer på www.brand2010.se

Källa:


Tisdag 25 maj

På förmiddagen håller olika föreningar årsmöten. Särskild inbjudan skickas till berörda.

11.30 Lunch på Malmö Konserthus

13.00 BRAND2010 startar

Vi har gett jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni möjlighet att närvara vid öppnandet.

Mångfald som strategi

De organisationer som vill nå resultat i framtiden måste göra mångfald till en långsiktig strategisk fråga. Erfarenheter från banksektorn i USA visar att strategiskt mångfaldsarbete påverkar resultaten.

Föreläsare: Gary Baker, strategikonsult, Baker & Associates.

Så ser det egentligen ut

Var med och ge din bild av mångfald och jämställdhet i det kommunala säkerhetsarbetet idag.
Välj en av följande workshops vid anmälan:

A. Den politiska styrningen

Så styrs mångfaldsarbetet i räddningstjänsten idag. En aktuell bild av hur styrningen ser ut illustreras. Hur tycker du detta kan utvecklas?

B. Olycks- och skadeläget

Så drabbas den enskilde av olyckor och skador. En aktuell bild av det rådande olycks- och skadeläget ges. Hur tycker du detta kan bli bättre?

C. På brandstationen

Så ser mångfalden och jämställdheten ut i svensk räddningstjänst. Anställda och andra med god inblick ger exempel ur verkligheten. Vad tycker du behöver göras?

14.45 - 15-15 Kaffe

15.15 - 16.00 Jämställdhet – möjligheter för män, kvinnor och organisationer

Jämställdhet har länge betraktats som en renodlad kvinnofråga. Men jämställdhetsarbete är också en utvecklingsfråga med möjligheter för såväl organisationer som män.

Föreläsare: Klas Hyllander, Män för jämställdhet.

16.15 En mångkulturell resa

Följ med på en resa i det mångkulturella Malmö. Hos Islamic Center möter du olika kulturer och människor.

18.00 Buss avgår till hotellen

Kommunens kväll

Räddningstjänsten Syd bjuder på mat, dryck och underhållning.


Källa, Brandskyddsföreningens konferens Brand2010 i Malmö, programmet för idag tisdag 25 maj 2010:


Vill du ladda ner konferensprogrammet, klicka här.


Läs mer:

Inga kommentarer: