2010-05-07

Läs bloggen Allahu Akbar

Läs gärna den utmärkta bloggen Allahu Akbar. Här ges ett utmärkt exempel på problematiserande bloggjournalistik:

http://allahuakbar.se/wordpress/?p=10686

Inga kommentarer: