2010-05-03

Mejl om Försvarshögskolan


Det har kommit ett mejl idag till bloggen Muslimska Friskolan som handlar om Försvarshögskolan. Bloggen publicerar det i sin helhet nedan:Om Keen och Försvarshögskolan

Från:
Nogger Sviberg (nogger_s@hotmail.com)

Skickat:
den 3 maj 2010 19:42:34Eftersom det inte går att kommentera på er blogg får ni information den här vägen, som jag - med tanke på att ni är intresserade av att lägga ut all information kring Försvarshögskolans förehavanden på senaste tiden - förutsätter att ni kommer att publicera själva.

Det handlar alltså om inlägget:


"Keen säger att rektorn i flera år agerat så att Försvarshögskolans trovärdighet i media skadats."
I
Intressant med tanke på att han inte ens hann sitta två år. "Flera" kanske har annan betydelse i Keens värld.


"Keen och de andra i styrelsen har ingen insyn i hur Rosengårdsrapporten förstördes. De får inte lägga sig i."

De får tydligen däremot, tio dagar innan styrelsens förordnande löper ut, ha en omröstning och lägga sig i hur rektorn (och därigenom lärosätet) väljer sin styrelse, trots att det är precis den rätten som rektorn/styrelsen har - utan att styrelsen har något att säga till om i frågan. Och trots att precis detta är en "mycket viktig princip" (fram till dess att det är dags att klia politiska ryggar, tydligen) enligt Utbildningsdepartementet:


"Keen säger att kritiken mot Rosengårdsrapporten framförts flera gånger i styrelen."

Intressant då att den knappt dyker upp i officiella styrelseprotokoll - om den nu förekommit så många gånger.

"Att rektorn skulle sparkas enades styrelsen om. Först var det några lärarrepresententer som inte ville att Mats Ericson skulle sparkas. I styrelsen fanns också studerandeombud, men de hade ingen åsikt i frågan, eftersom de var nytillträdda."

Styrelsen var långtifrån enig. Studerandeledamöterna och lärarrepresentanterna kritiserade framförallt att de externa ledamöterna smit sina planer utan att - förrän i ett väldigt sent skede - informera studerande- och lärarrepresentanter. Än mindre dryfta frågan i officiella = hela styrelsen, sammanhang utan istället hålla sig till samtal i smyg bakom de av lärosätet utsedda representanterna (studenter och lärare). Ett tips är att begära ut och läsa protokollet från mötet och inte bara tro på Keen - i protokollet kan man bland annat läsa:

"Avvikande mening [från beslutet att sparka rektor] anfördes av studeranderepresentanterna XX, XX och XX"

En av dessa yrkade även på avslag till styrelsens förslag. Den enda anledningen till att beslutet att sparka rektor fick majoritet - trots att beslutet inte var giltigt enligt Högskoleförordningen i och med att rektor inte deltog i detta - var att alla externa ledamöter röstade för det. Även de två ledamöter som riskerades att avsättas och därigenom utom tvivel borde setts som jäviga och som därför borde - precis som rektor Mats Ericson - ha lämnat rummet under omröstningen. Ericson påpekade detta under mötet och därigenom i protokollet.

Och sist men inte minst (som man också kan upptäcka om man bemödar sig att begära ut protokollet från mötet):

"Keen menar att Rosengårdsrapporten är en av de tre skandaler som gjort att styrelsen ville ha bort Försvarshögskolans rektor Mats Ericson. Hon förstår inte varför det kommit bort i pressmeddelandet om rektorns entledigande."

Kanske "försvann" detta från pressmeddelandet därför att det - enligt det justerade styrelseprotokollet - inte ens lyftes upp som ett skäl till att Mats Ericson borde entledigas. Så mycket bryr sig styrelsen alltså EGENTLIGEN om hanteringen av Rosengårdsrapporten


Inga kommentarer: