2010-05-11

SÄPOs chefer slipper åtal


"sex höga chefer vid Säpo slipper åtal för tjänstefel – trots att de under fem år har varit ansvariga för att "systematiskt och i betydande omfattning" bryta mot lagen när det gäller hemlig avlyssning."

"Detta handlar alltså om de högsta cheferna på de enheter som är ansvariga för att bekämpa bland annat terrorism och spioneri i Sverige: Polisintendenter och polisöverintendenter som förvaltar ett enastående stort förtroende från riksdag och regering och som rimligtvis borde kunna rabbla dessa lagar i sömnen. Nu kommer de undan åtal genom att skylla på att de inte kunde lagen – någonting som ingen vanlig medborgare hade gjort."


Källa, Metro 7 maj 2010:


Läs mer om varför SÄPOs chefer undslipper åtal:

Inga kommentarer: