2010-05-05

Muslimskt studieförbund utbildar Malmöpolisen


"I samband med kravallerna förra året i Rosengård gjorde Ibn Rushd en insats för att dämpa och förebygga oroligheterna. Detta ledde till bland annat goda kontakter med polisen. De goda kontakterna ledde i sin tur till att polisen bad Ibn Rushd arrangera föreläsningar som en del av polisens interna fortbildningsarbete."

"Det var inte alldeles lätt att mentalt förbereda sig för att föreläsa för polisen i Malmö. Vi bär ju alla på en massa fördomar om andra vi sällan möter."

"Istället var det frågor som, hur harmoniserar man mellan muslimernas önskan om att begrava sina anhöriga så fort som möjligt med polisens tidskrävande arbete med obduktion och dokumentation; vad bör man tänka på när man träffar anhöriga till en muslim som precis har begått självmord; varför säger muslimer ofta vid alkoholkontroller ”du behöver inte kontrollera mig, jag är muslim?”


Läs mer om utbildningen av malmöpoliser hos Salih 7 februari 2010:


Inga kommentarer: