2010-05-05

JO-beslutet mot Försvarshögskolans förstörda källmaterial"Försvarshögskolan får hård kritik av justitieombudsmannen (JO) för att grundmaterialet till en rapport om extremism i Rosengård i Malmö förstördes.

"Sammanfattningsvis är jag mycket kritisk till försvarshögskolans handläggning av saken", skriver JO Kerstin André i sitt beslut."

"JO konstaterar, att Försvarshögskolan är en statlig myndighet där offentlighetsprincipen råder. Något utrymme för att i förväg utlova anonymitet eller sekretess för vissa uppgifter finns inte."

"Att förstöra sådana handlingar dessförinnan innebär, enligt JO, att regelverket som gäller offentlighet och sekretess har satts ur spel."


Källa, Dagens Nyheter onsdag 5 maj 2010:Ett stort grattis till alla oss (speciellt de två anmälarna) som fällt Försvarshögskolan för deras felaktiga agerande! Nu kan Nyamko Sabuni inte trovärdigt hänvisa till Rosengårdsrapporten längre. Det krävs riktig forskning om Rosengård i fortsättningen.Beslutsdatum: 2010-05-05
Diarienummer: 704-2009,705-2009
Justitieombudsmannen Kerstin André

Anmälningar mot Försvarshögskolan angående hanteringen av visst källmaterial som legat till grund för en rapport till regeringen:
Beslutsdatum: 2010-05-05
Diarienummer: 3022-2009
Justitieombudsmannen Kerstin André

Anmälan mot Försvarshögskolan angående handläggningen av en begäran om att få ta del av en allmän handling:
Läs allt om Rosengårdsrapporten hos bloggen Muslimska Friskolan:


Läs mer om Försvarshögskolan hos bloggen Muslimska Friskolan:Läs mer om nyheten hos TT onsdag 5 maj 2010:Inga kommentarer: