2010-05-12

Vilks gör om Muhammedföreläsning


" – Det hela kom överraskande. Det var en chockartad upplevelse. Föreläsningen ska ges igen till hösten. Utrikespoplitiska föreningen tycker att det är ett viktigt ämne, säger Lars Vilks."

Källa, Sveriges Radio P4 Malmöhus onsdag 12 maj 2010:

Inga kommentarer: