2010-05-05

Alarmerande motstånd mot muslimer


Två professorer från Mittuniversitetet redovisar muslimmotståndet i Sverige och Västeuropa:


"Resultaten från den första statistiskt representativa studien av muslimska lokalförsamlingar i Sverige visar att ungefär hälften av de undersökta muslimska församlingarna (54 av 105) har upplevt någon form av lokalt motstånd mot sina verksamheter."

"För det andra har motstånd uppkommit i situationer då en församling startats eller en ny moské eller bönelokal planerats eller invigts."

"Det är framför allt i små kommuner, med många utrikes födda, som församlingarna upplevt motstånd. Men motstånd utesluter inte stöd och just på de orter där motståndet varit som störst har stödet, paradoxalt nog, varit mest omfattande."


Källa, Länstidningen Östersund onsdag 5 maj 2010:


Inga kommentarer: