2011-08-03

Allvarlig kritik mot muslimska Römosseskolan
"Godtycke och kränkande behandling av elever. Skolinspektionen riktar mycket allvarlig kritik mot en fristående grundskola med muslimsk inriktning i Göteborg. Missförhållandena pågick under den tid som den moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi var rektor på skolan."

"Exemplen i rapporten handlar bland annat om lärare som är fysiskt hårdhänta mot elever och att de blundar för att pojkar kränker flickor på skolan. Skolans arbetsplan har inslag som strider mot skollagen, bland annat obligatorisk bön i moskén. Dessutom är betygssättningen på Römosseskolan godtycklig och förefaller gynna pojkarna på skolan."

"Samtliga pojkar som gick ut nian förra året hade fullständiga betyg och var behöriga att söka till gymnasiet. Bara 71 procent av flickorna gick ut med fullständiga betyg. På de flesta andra skolor brukar förhållandet vara det omvända: att flickorna klarar sig bättre än pojkarna.

Siffrorna är så anmärkningsvärda att Skolinspektionen har begärt fram betygsstatistik från tidigare år, för att se om 2010 var ett undantag eller om Römosseskolans elever även tidigare har avvikit på det här sättet.

Abdirizak Waberi vill inte låta sig intervjuas på band av Ekot"

"Waberi hänvisar istället till Vernesa Slatina, som anställdes som vikarie för honom i mars i år. Via en svajig telefonledning till Bosnien, försäkrar hon att man ska lösa de återstående problem som Skolinspektionen pekar på."


Lyssna till radiointervjun: "Finns lärare som inte beter sig som man ska" (3:38)


Källa, Sveriges Radio Ekot onsdag 3 augusti 2011:


Inga kommentarer: