2011-08-07

Islamolog ser fara i att Khadaffi äger Islamic Center

Jonas Otterbeck är islamologLunds universitet. I TV 4 gav han sin syn på att Islamic Center i Malmö ägs av Libyen. Otterbeck ser en fara i att svenska moskéer är under inflytande av utländska islamiska diktaturer. Samtidigt varnar han för denna trend då flera moskéer är i behov av kapital som de enklast får av arabdiktaturer. Samtidigt försvarar Islamic Centers VD försäljningen till just Libyen.

Se inslaget i i TV4 Play från 3 mars 2011 om Islamic Center mellan 4.05 - 6.45 minuter in i inslaget som handlar om Muammar Khadaffi:

Khadaffi, Libyen har bekostat Moskén Islamic Center i Malmö http://www.youtube.com/watch?v=RIGhi2qfZdY


Inga kommentarer: