2011-08-16

Varför avskedas inte misshandlande lärare på Römosseskolan?
"Den hårt kritiserade Römosseskolan i Göteborg är ett lika aktuellt som tragiskt exempel. Där har Skolinspektionen konstaterat att personal kränkt eleverna. I går berättade GP att skolans åtgärdsplan bland annat innebär att eleverna skall utse två barnombud bland de vuxna de känner störst förtroende för, samt att ett par av de lärare som kränkt elever fått skriftliga varningar, eller minskad tjänstetid.

Med tanke på att det finns ett absolut förbud för skolpersonal att kränka barn måste detta betraktas som en mild åtgärd. Varför man går fram med silkesvantar på en skola med så omfattande problem som Römosseskolan är svårt att förstå. Vore det inte rimligare att personal som inte bara blundat för kränkningar bland eleverna utan dessutom själva brutit mot lagen, omedelbart ansågs vara olämpliga att verka som lärare?

I skolans skyldighet att förhindra och utreda kränkningar mellan elever ligger en skyldighet för personalen att vara uppmärksam på elevernas jargong och beteendemönster. Även i det fallet har Römosseskolan brustit, att döma av Skolinspektionens rapport. Förhoppningsvis kan den utbildning som skolans rektor nu avser bibringa personalen, förändra läget."


Källa, ledare i Göteborgsposten tisdag 16 augusti 2011: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.699800-skolor-far-aldrig-skylla-pa-offrenInga kommentarer: