2011-08-16

Römosseskolan omplacerar lärare"Lärare har fått skriftliga varningar, andra har omplacerats eller fått sin tjänstetid minskad. Med detta ska personalens kränkningar av elever minska."

"I går skickade Römosseskolans ledning in en A4-sida till skolinspektionen om sitt arbete mot kränkningarna. Skolan ska redovisa sina åtgärder mot övriga brister den 30 september.

Förutom de arbetsrättsliga åtgärderna mot personalen, ska varje elev på skolan vid höstterminens start "välja två vuxna på skolan som de har förtroende för och som ska fungera som barnens lokala ombudsmän".

Vidare ska personalen utbildas om diskrimineringslagen och i ett program mot mobbning och kränkningar."

"Louise Deurell är facklig förtroendeman på Lärarförbundet som har ett 20-tal medlemmar på Römosseskolan."

"Hon vill dock inte uppge hur många det rör sig om, med hänvisning till att skolan skulle vara "en privat verksamhet"."


Källa, Göteborgsposten sidan 12 tisdag 16 augusti 2011: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.698783-larare-far-inte-kranka-eleverInga kommentarer: