2011-08-19

Vilka skolor strider mot grundlagen förutom de muslimska?
"Det kan dock finnas undantag, och professor Rothstein har hittat ett enda sådant, en muslimsk friskola i Göteborg som Skolinspektionen har anmärkt på. Gott och väl - det är ju så det ska det fungera. Men för professor Rothstein utgör detta exempel en grund för att dra slutsatsen att samtliga skolor som "drivs på religiös eller etnisk grund" måste avvecklas, då deras verksamhet utgör ett brott mot grundlagen."

"En annan konsekvens av slutsatserna är att följande skolor, förutom alla muslimska, skulle avvecklas:

Judiska skolorna i Malmö, judiska Hillelskolan i Stockholm, Sverigefinska skolan, alla samiska skolor, Estniska skolan, Franska skolan, Tyska skolan m.fl. , alla skolor som drivs av frikyrkorna samt förstås ett stort antal av våra folkhögskolor, inte minst Svenska kyrkans, som "drivs på religiös eller etnisk grund".

I själva verket skulle vi med prof. Rothsteins egensinniga tolkning av grundlagens princip om likhet inför lagen få stänga flertalet av våra kommunala skolor, de som normativt fastställer livsstilar och åsikter som inte kan omfattas av en växande del av Sveriges befolkning; utan att detta strider mot religion och föräldrarnas rätt att bestämma över fostran; muslimer, kristna, olika etniska grupper."
Inga kommentarer: