2011-08-12

Skolinspektionen kan dra in Römosseskolans tillstånd
"Muslimska Römosseskolan måste skärpa sig rejält. Annars drar Skolinspektionen in friskolans tillstånd."

"När anmälningarna gjordes var Abdirizak Waberi, nu moderat riksdagsledamot, rektor för skolan. Ännu sitter han i styrelsen för stiftelsen som är huvudman, men är tjänstledig från rektorsposten. Waberi avfärdar kritiken, och hävdar i en intervju med GT att kritiken uppenbarligen kommer från någon som inte är positivt inställd till skolan.

Och det är sant, Skolinspektionen är inte positivt inställd. Det beror på att man funnit allvarliga brister."

"Om betygen är korrekt satta är de häpnadsväckande."

"Flera intervjuade elever upplever att betyg baseras på lärarens personliga relation till eleven och elevens familj, och inte med utgångspunkt från kunskaper och resultat. Ett antal lärare, liksom nuvarande rektor delar ungdomarnas bedömning. Dessutom förekommer det att lärarna kränker eleverna fysiskt, liksom blundar för pojkars kränkningar av flickor."

"Enligt en av de anonyma anmälningarna får flickor inte närvara på islamundervisningen samtidigt som de menstruerar, men detta är inget som Skolinspektionen kunnat belägga."

"När Abdirizak Waberi inte vill svara på GT:s frågor, med hänvisning till att notan för utlandssamtalet till hans riksdagsmobil blir en kostnad för skattebetalarna, tycks han glömma att samma pengar går till Römosseskolan."


Källa. ledare i Expressen fredag 12 augusti 2011: http://www.expressen.se/ledare/1.2525301/agnes-arpi-pojkarnas-skolaInga kommentarer: