2011-08-05

Waberi (m) vägrar svara Skolinspektionen om muslimsk friskoleetablering
"Huruvida Islamiska skolan får öppna i Eskilstuna är än så länge oklart. Just nu ligger bollen på Skolinspektionen som har skickat kompletterande frågor till skolan om dess verksamhet. Något som svar på frågorna har i dagsläget inte inkommit."

"Den grundskola med muslimsk inriktning i Göteborg som fått allvarlig kritik från Skolinspektionen ansökte i vintras om att få starta en ny skola i Eskilstuna. Islamiska skolan i Eskilstuna är den tänkt att heta.

Barn- och utbildningsnämnden sade i våras emellertid nej till etablering av skolan och i maj avstyrkte även Kommunfullmäktige skolans ansökan till Skolinspektionen."


Källa, Folket torsdag 4 augusti 2011: http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1140870


Inga kommentarer: