2011-08-14

Jan Guillou: muslimska friskolor skämmer ut sig värst

"För övrigt anser jag att ...

... alla religiösa friskolor, alla, även om de muslimska tycks skämma ut sig värst, borde avskaffas. Ty, som en annan av mina favoritskribenter, professorn i statskunskap Bo Rothstein nyligen påpekade, strider religiösa skolor mot grundlagen."

Källa, Jan Guillou i Aftonbladet söndag 14 augusti 2011: http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article13465299.ab


Inga kommentarer: