2011-08-24

Muslimska friskolan Römosseskolan jämförs med när den var statlig
"Römosseskolan är en rödmålad skola med platt tak där bortsparkade bollar samlas i tjärpappens eviga vattenpölar. Byggnaden har inte förändrats sedan jag började ettan där för exakt trettio år sedan."

"I samma klassrum hålls i dag bönestunder från vilka menstruerande tjejer utesluts på grund av religiösa föreställningar om orenhet. I samma lokaler undervisas i dag om Big bang som en teori som skall ”bollas mot andra skapelseberättelser”."

"Römossekolan finns inte för att det finns muslimer. De fanns också när jag gick i Römossekolan. De var de som inte åt korv, vilket var skumt, men i övrigt framstod som hyggligt normala. Nej, friskolereformen är resultatet av en ideologisk kampanj högerifrån som för det första strävade efter att släppa in privata aktörer att beta på de offentliga ängarna och som för det andra ville öka individens valfrihet i samhället."

"Att min egen progressiva och sekulära grundskola i dag är en illa fungerande religiös skola beror på en medveten politik undertecknad regeringen Bildt."

"Bo Rothstein har naturligtvis rätt i att de religiösa friskolorna så fort som möjligt måste förbjudas på rent principiella grunder, men låt oss hålla historieskrivningen korrekt."
Inga kommentarer: