2011-08-18

Islamic Center och hatbrottsstatistiken
"En artikel i KT belyser exempelvis islamofobiska hatbrott. Det poängteras att 49 procent av de 550 anmälda hatbrotten under förra året bedömdes som islamofobiska. Motsvarande siffra för antisemitiska hatbrott var 29 procent.

Men om hänsyn tas till antalet bekännande muslimer (350 000 enligt Islamic Center i Malmö) respektive judar (20 000 enligt Judiska föreningen i Lund) i Sverige framträder en annan bild. Då har en per 1 296 muslimer respektive en per 126 judar blivit utsatta för hatbrott år 2010."
Inga kommentarer: