2011-08-06

Anmälan avslöjar skandaler på muslimska friskolan Römosseskolan
"Kränkning av flickor

Islamlektionen bedrivs i moskén med koranläsning. En flicka med mens får varken vara med i moskén eller röra koranen. Därmed tvingas hon berätta för sin manliga lärare och därmed hela klassen att hon har mens.

Tvång att läsa arabiska som hemspråk

Skolan har arabiska och hemspråk. Men som hemspråk måste man välja somaliska eller arabiska. Även barn med andra hemspråk tvingas läsa arabiska

Brott mot religionsfrihet

Alla barn tvingas att be. Alla från 6-åringar som inte är obligatoriskt för att be upp till nior som själva borde få välja. Många vill inte be men tvingas in i skolan av föräldrar."

"30 juni 2011 var Skolinspektionen klar med den fördjupade tillsynen av Römosseskolan.

Skolan får kraftig kritik och GT kan här redovisa ett flertal punkter.

Skolans åtgärder ska redovisas 15 augusti till Skolinspektionen."

Källa, Göteborgstidningen lördag 6 augusti 2011: http://gt.expressen.se/nyheter/1.2519674/anmalan-avslojar-skandaler-pa-skolan


"GÖTEBORG. Våld mot elever, kränkningar av flickor, bönetvång och dålig undervisning.

GT har läst anmälningarna mot den muslimska friskolan Römosseskolan.

- Det förekom saker som inte ska få förekomma på en skola, säger Hans Larson, enhetschef på Skolinspektionen."

"De övriga anmälningarna handlade om skolans belöningssystem, en misstanke om att skolan pengar användes till utlandsresor för eleverna, samt att fler anmälare ifrågasatte att Abderizak Waberi verkligen klarade av sitt jobb som rektor parallellt med heltidsuppdraget som riksdagsman för Moderaterna."

Källa, Göteborgstidningen lördag 6 augusti 2011: http://gt.expressen.se/nyheter/1.2519660/personalen-slar-barnen


Inga kommentarer: