2011-08-31

Muslimsk friskola avvecklar


"tisdagen den 30:e augusti 2011

Friskolan Al Mustafa avvecklar

Huvudmannan för friskolan Al Mustafa, med arabisk/muslimsk inriktning, har meddelat att de inte har för avsikt att fortsätta driva verksamheten för förskola och förskoleklass till årskurs 4. Friskolan har under några år hållit till i kommunägda lokaler på Ryttarvägen i Jakobsberg. Arrendet för marken löper dock ut och skolan har varit tvungen att flytta. Verksamheten för årskurs 5-9 fortsätter i AMU- huset på Järfällavägen.

Al Mustafa är en av fyra friskolor med grundskoleverksamhet i Järfälla.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden"

Källa, Folkpartiets blogg i Järfälla tisdag 30 augusti 2011: http://www.fpjarfalla.se/2011/08/friskolan-al-mustafa-avvecklar.html

Al- Mustafa Skola -Jakobsberg
08-580 269 80
Vidare till Kontakt
http://www.al-mustafa.se/

Inga kommentarer: