2011-08-12

Ledare vill dra in bidrag för Römosseskolan
"Den rapport om uppenbara missförhållanden på en muslimsk friskola i Göteborg som Rothstein hämtar näring från ter sig förvisso upprörande. Den är i sig inte ett argument för att införa generellt förbud för konfessionella skolor (en betydande minoritet av friskolorna) men däremot att ställa frågan hur kontrollen och sanktionssystemet fungerar i praktiken. I teorin är det ju inte något fel på detta det finns regler, kontrollmyndigheter och tänkta påföljder. Men hur fungerar tillämpningen i verkligheten?

Rapporten i sig är väl ett exempel på att kontrollen tycks fungera, åtminstone i vissa fall. Men vad händer efter detta? Självfallet måste samhället sätta kraft bakom orden och faktiskt reagera mot skolor som missköter sig och inte tämligen omgående ser till att dra in skattefinansierade bidrag och kanske också rikta andra förbud."


Källa, ledare i Västerbottens-Kuriren fredag 12 augusti 2011: http://www.vk.se/Article.jsp?article=467362Inga kommentarer: