2011-08-18

Första muslimska friskolan med högstadium i Malmö"Malmö Friskola är idag en fristående grundskola (Åk F-8) och en förskola med barn i åldrarna 3-6, med profil: Språk och Etik. Skolan grundades år 2001. Grundskolan växer och växer, HT2012 är vi "fullvuxna", då vår grundskola är en skola för elever i åk F--9."

Källa, hemsidan för Malmö Friskola augusti 2011: http://malmofriskola.se/


Samtliga elever på Malmö Friskola är muslimer: http://www.malmofriskola.se/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=149


Inga kommentarer: