2007-10-28

Al-Huda får inte starta Nerike skola


Igår berättade Sveriges Radio P4 Örebro och Sveriges Radio P1 Dagens Eko nedan citerade nyhet:

P4 Örebro: 08:43 lördag 27 oktober 2007
Dagens Eko: 09:57 lördag 27 oktober 2007

"Muslimsk skola stoppas i Örebro

En muslimsk friskola som ville öppna i Örebro nästa år har stoppats av Skolverket. Det är Utbildningsorganisationen Al-Huda som får nej på sin ansökan.
Skolverket har hittat en lång rad brister i ansökan och därför får organisationen inte öppna i Örebro nästa höst. Det handlar om brister både när det gäller undervisningsplanerna, ekonomin och lokalfrågan och mycket annat."

Källor:


Den lokala nyheten från Örebro om att Skolverket stoppar en muslimsk friskola var tydligen så viktig att även radions tyngsta rikstäckande nyhetsprogram Dagens Eko rapporterade om beslutet. Men Örebros och Närkes största tidning, Nerikes Allehanda, valde att inte göra ens en notis om saken, meddelar Nerikes Allehandas webbredaktion till den här bloggen idag. Valet är märkligt eftersom tidningen för två månader sedan skrev två artiklar om Nerikes skola Al-Huda, som ansökt om att få starta med muslimsk och arabisk inriktning. Har Nerikes Allehanda blivit försiktigare i nyhetsrapporteringen om islam, efter att de mottagit våldsamma protester från Örebros och världens muslimer när de publicerade Lars Vilks rondellhund?


Torsdagen 6:e september 2007 finner vi förklaringen till att Skolverket gått på Örebro kommuns linje. Då sammanträdde nämligen programnämnd Barn och Utbildning i ärendet med diarienummer 75-07 med kommunens handläggare PA Medin. Så här står det i beslutet:


"Av ansökan framgår också att skolan avser att särskilt inriktning mot islam och arabiska. Skolan kommer att följa läro- och kursplaner samt timplan för den svenska skolan.

Som underlag för ansökan har sökande haft kontakt med islamska Kulturcentrum i Örebro där man fått stöd för att det finns ett behov av skolverksamhet med inriktning enligt ansökan. I Örebro kommun finns redan Al-Azharskolan och Al-Salamskolan med i huvudsak samma inriktning som sökande presenterar.

Sökanden avser att kontakta Örebro kommun för att om möjligt hyra "lämnade" skollokaler för sin verksamhet. Även för att täcka behovet av speciallokaler avser sökanden att söka samverkan med kommunen.

Programkansliet gör den bedömningen att en etablering av Nerikes skola Alhuda ej tillför kommunen någon ytterligare pedagogisk inriktning. Dessutom finns det en risk att verksamheten vid redan etablerade två skolenheter, med samma inriktning och målgrupp, kan komma att påverkas negativt."

Två saker är tydliga i hur utbildningsorganisationen Al-Huda AB agerar:

Dels knyter de kontakt med det farliga Islamiska Kulturcentrum från Örebro, som demonstrerade mot Nerikes Allehanda och fick hela den muslimska världen att på olika sätt vända sig mot Nerikes Allehanda:

Dels försöker utbildningsorganisationen Al-Huda AB vara en muslimsk motsvarighet till svenska utbildningsföretag som vill etablera sig i nya städer av rent affärsmässiga skäl. Skillnaden är bara den att Al-Huda AB anför islam och arabiska som orsak och marknad i sin expansion. Länk till Utbildnings Organisation Al-Huda AB:


År 2002 ansökte utbildningsorganisationen Al-Huda AB om att få starta i Stockholm. Skolverket avslog ansökan. År 2003 överklagade Al-Huda beslutet. Samma år vann de i länsrätten och fick starta Central skola Al-Huda. Den återfinns sedan 4 år tillbaka i Norsborg och har idag förskola samt årskurserna 1-9. Länk till skolan:


Utbildningsföretaget har ansökt om att ta över fler kommunala skolor som saknar elevunderlag. Sverige kommer framöver att få se fler islamiska utbildningsföretag som kommer att vilja etablera sig när barnafödandet och invandringen gör att antalet muslimska barn ökar. Svenska kommunala skolor kommer att omvandlas till muslimska friskolor. I Malmö beräknas om cirka 20 år vartannat skolbarn vara muslim. Därefter leder demografin till att muslimska skolbarn blir en majoritet i Malmös skolor. Självklart resulterar detta framtida Sverige i en gigantisk marknad för muslimska friskolor.

Inga kommentarer: