2007-10-18

Trotsar förbudet att filma
Det råder förbud att ta med mobiltelefoner till den muslimska friskolan. Orsaken är att eleverna på skolan filmat flera lärare med mobilkameror när de ingripit mot bråkiga elever. Eleverna har på så vis hotat sina lärare i rätten att ingripa. Ibland tar lärarna i lite för hårt. Detta vet eleverna och vill filma lärarnas lagöverträdelser. Lärarna är nu rädda att dessa filmsekvenser från elevernas mobilkameror ska läggas ut på Internet, eller kunna användas som bevismaterial. Förbudet att ha med mobiltelefoner fungerar inte. Eleverna fortsätter att ta med dem till skolan. Så lärarna menar att deras integritet kränks av mobilkamerorna.

I Sydsvenskan återges idag TTs meddelande att Barnombudsmannen funnit att 70 % unga känner någon under 18 år som utsatts för brott:
"Enligt den känner sig mer än var femte elev otrygg i skolan."
"Vidare har sex av tio upplevt brott som våld, hot, mobbning, stöld eller skadegörelse i sin närhet. Men enbart var femte elev säger att vuxna brukar reagera när de ser ett brott begås. 62 procent säger att en del, men inte alla, vuxna skulle reagera."


Källa:
http://sydsvenskan.se/sverige/article273805.ece


Otryggast av alla skolelever i Sveriges alla kommuner känner sig malmöbarnen.Men så dyker skolans föräldraråd upp med ett förslag som snabbt förankras i lärarlaget och på hela den muslimska friskolan. Eftersom en hel del elever beter sig illa i bussen, så ska eleverna filmas med mobilkameror när de inte vet om det. Hela skolbussen med alla barn ska vara ovetandes om att de hamnar på film. Då hoppas lärarna kunna samla bevismaterial mot elever i skolbussarna som slår andra elever, springer runt i bussen under färden och hotar skolbusschaufförerna.

Inga kommentarer: