2007-10-05

Ögårdsskolan och RotaryBiträdande rektor för Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö heter Ann-Louise Wallner. Hon presenterar sig själv på skolans hemsida:


Varje måndagsmorgon går hon i sammanträde i Malmö Rotaryklubb Triangeln. Där träffas rotarianerna i det fina Hotel Hilton:


Rotary är inte öppet för alla. Oftast väljs man in i det slutna sällskapet. Robert Hamrén på Linköpings Universitet har som förste svensk disputerat i september 2007 på en granskning av Rotary:


Måndagen den 1:a oktober 2007 höll Ann-Louise Wallner föredrag på Hilton för andra rotarianer om Ögårdsskolan:


Temat var integration eller segregation. Så här presenterades föredraget som var öppet för alla rotarianer i Malmö:

Triangeln
Ann Louise Wallner, biträdande rektor Ögårdsskolan Islamic Center: Integration eller segregation.


Den som föreläser ska helst vara expert inom sitt område. Eftersom Ann-Louise Wallner är biträdande rektor för Ögårdsskolan med 100 % muslimska elever vid Sveriges största moské så bör hon veta en del. Själva temat för föredraget antyder att det inte är självklart om det råder integration eller segregation.


Bloggen finner att Ann-Louise Wallner 26 september 2007 intervjuats i den franskspråkiga tidskriften L´actualité i Kanada. Även hennes chef Bejzat Becirov, Ögårdsskolans rektor och VD för Islamic Center i Malmö, intervjuades:


Bloggen översätter via Babelfish webbsidan från franska till engelska så gott det går:


Ämnet i artikeln är också här integration och segregation. Ögårdsskolan har sitt största upptagningsområde i stadsdelen Rosengård. Sociologen Aje Carlbom vid Malmö högskola kallar sådana stadsdelar som Rosengård för muslimska ghetton. Rektor Becirov säger att Rosengård är en härd av segregation. Och biträdande rektor Wallner erkänner att den svenska modellen för integration måste omprövas. Av skolans 240 elever är 80 % födda utomlands och består av 19 nationaliteter. Tre gånger mellan åren 2003 och 2005 mordbrändes skolan och moskén, som blivit ett slagfält i konflikten mellan islamister och moderata muslimer. Biträdande rektor Ann-Louise Wallner påstår i artikeln att eleverna vid Ögårdsskolan får ett skydd och kan bevara sin kultur. För att överhuvudtaget få kontakt med svensk kultur måste skolan besöka andra stadsdelar och ta emot besök av svenska klasser.

Inga kommentarer: