2007-10-29

Römosseskolans somaliska eleverI den invandrartäta stadsdelen Gårdsten i Göteborg ligger den muslimska friskolan Römosseskolan med årskurserna 1-9.
Om Römosseskolan:Skolan är sammanvävd med en moské i sina lokaler och är en av de drivande krafterna för att bygga den första moskébyggnaden i Göteborg med saudiarabiska pengar. Skolan har många somaliska elever och Göteborgsposten kunde igår 28/10 avslöja hur somaliska elever kanske är den grupp i Göteborg som har lägst betyg och störst sociala problem. Det står också i artikeln att flera faktorer gör eleverna mottagbara för extrem islamism. Länk till GP:Bloggen citerar nedan det ur artikeln som handlar om somaliska elever. Citaten förklarar mer än väl varför somaliska elever i muslimska friskolor och kommunala skolor har dåliga betyg och högre kriminalitet:


"Sheik Rashid är imam och lärare vid Römosseskolan, en muslimsk friskola i Gårdsten. Han är förvånad över att så många par uppger att de har flyttat isär."


"- I koranen står att man ska fullfölja löften och avtal. Respekterar man inte de svenska försörjnings- och omsorgssystemen så är det olagliga pengar, det är nästan som att stjäla, det är haram, förbjudet enligt islam. Och det ger somalier dåligt rykte, det skadar de vuxnas självkänsla och andlighet och ger barnen en dålig bild av sina föräldrar."


"I nästan varannan somalisk barnfamilj i Göteborg finns fyra eller fler barn under 17 år. Bara en av 25 barnfamiljer i Sverige har så många barn.En ensamstående mamma i Hammarkullen, utan jobb och med fyra barn födda mellan 1991 och 2004, är garanterad 19 393 kronor i månaden i barnbidrag, flerbarnstillägg, studiebidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och försörjningsstöd."


"Om hon i stället har sex barn bidrar samhället med 23 560 kronor plus det behovsprövade biståndet.- Pappan tror att om han överlämnar familjen till det sociala systemet så blir det billigare för honom, säger tolken Abdi."


"Priset betalas av det svenska samhället och, framför allt, de somaliska barnen.Betygen är ett sätt att mäta hur barnen mår."


"Siffror från Skolverket och SCB visar att i Göteborg hade bara var fjärde somalisk pojke (född i Somalia eller född i Sverige av somaliska föräldrar) fullständigt betyg från 9:an förra våren. Sex av tio pojkar saknade betyg i två eller flera ämnen. De somaliska flickornas siffror såg bättre ut, men även deras resultat var långt sämre än det svenska genomsnittet för flickor med utländsk bakgrund."


"- Det går inte att göra läxan när sju barn i en trerummare träter om fjärrkontrollen. Så för att mamma och pappa och de yngre barnen ska få lugn och ro skickas ofta de äldre tonåringarna ut på gården."


"Men oavsett orsak kvarstår faktum - många somaliska ungdomar har dåliga skolresultat, vilket ökar risken för kriminalitet."


"- Vad händer då med barnen som uppfattat att de har fullständig frihet? Inte frihet under ansvar, som att sköta skolarbetet, utan total frihet och utan närvarande fäder som sätter gränser. Jo, när de misslyckas ser de inga andra alternativ än kriminalitet eller extrema tolkningar av islam, att bli fanatiker."

Inga kommentarer: