2007-10-15

Regeringen angriper Al SalamskolanRegeringen går i sitt purfärska lagförslag inför utbildningsutskottets möte på tisdag 16/10 till hårt angrepp mot religiösa friskolor. Den muslimska friskola som skolminister Jan Björklund (fp) tycker sämst om heter Al Salamskolan och ligger i Örebro. Så här står det om den i Dagens Nyheter nu:


"För två år sedan uppdagades att Al Salam-skolan i Örebro får stora ekonomiska bidrag från en fundamentalistisk islamisk organisation. Regeringen vill nu stoppa dolda ekonomiska bidrag. Alla pengar måste redovisas. - Det är rimligt att myndigheterna får reda på var pengarna kommer ifrån. Då kan Skolverket kontrollera om de tillåts påverka undervisningen på något sätt, säger Jan Björklund."

Källa:Och i Dagens Eko samt Dagen 14/10 berättar socialdemokraternas Marie Granlund, vice ordförande i utbildningsutskottet, att de kommer att begära snabbstopp för religiösa friskolor. Socialdemokraterna kör däremot med en inkonsekvent och lättgenomskådad taktik. De nämner aldrig de muslimska religiösa friskolorna utan går alltid på de kristna friskolorna. Orsaken är att socialdemokraterna har många väljare hos muslimer, men få bland de kristna. Men socialdemokraternas lagförslag kommer att drabba de muslimska friskolorna lika hårt som de kristna.

Källor:
På andra sidan rustar Al Salamskolan som varit med i flera avslöjande TV-program och anmälts till Skolverket för missförhållanden. Skolchefen Hussein Aldaoudi meddelar att de tänker ansöka om att starta Nordens första muslimska gymnasium. Citat från Aldaoudis meddelande:


"Till alla föräldrar till barn på Alsalam skolan
Assalamu Aleikum!

Med stor glädje meddelar vi alla föräldrar och muslimer om att Alrisalah Skandinaviska Stiftelse äntligen fick ett efterlängtat besked från Skolverket. Vi får starta åk 7-9 fr.o.m. ht 07. Och det betyder att era barn kan fortsätta på Alsalam skolan från förskoleklass till åk 9, och senare kommer stiftelsen att söka tillstånd för att starta gymnasie nivån också. Idag Alrisalah Skandinaviska Stiftelse har också tillstånd att starta Alsalam förskola som kommer att öppnas snart. Vi tackar alla föräldrar, personal och myndigheter som har bidragit till detta.

Alsalam skolan utbildar sina elever för att sprida Kunskap, Kärlek och Fred.

Örebro 2007-05-15
Hussein Aldaoudi
skolchef"

Källa:Inga kommentarer: