2007-10-09

Skolkuratorn israelfientlig ?


Enligt Skolverkets utredning av den muslimska friskolan för några år sedan, har skolan själv föreslagit en rådgivare från moskén till att fungera som kurator och psykolog för låg- och mellanstadiebarnen. Han är välkänd och förekommer ofta i dagspress och är imam. Han talar om kvinnors rättigheter och att bekämpa fördomar.
Men så helt plötsligt när samtalet med imamen/skolkuratorn kommer in på Israel ändras röstläget. Då berättar han i stället om hur Israel spiller blod och hur allt är Israels fel och om hur många Israel har dödat. Hans lugna ansiktsuttryck är som förbytt. Det är då någon bör ställa sig frågan om en imamutbildning är likvärdig med en socionomutbildning som en skolkurator brukar ha, eller en psykologutbildning som en skolpsykolog måste ha. Och vilka råd ger han till de små skolbarnen om de oroas över kriget mellan Palestina och Israel? Är han objektiv då?
Tydligen är det inte så noga på den muslimska friskolan med vad en skolkurator eller skolpsykolog bör kunna eller ha för utbildning. Tittar man på de självpåtagna titlar som denne person i den muslimska friskolan använt sig av och tjänar pengar på, så finner vi följande digra register på en och samma gång:
moskéimam, familjerådgivare, skolkurator, skolpsykolog, datalärare, fängelseimam, vigselförrättare, koranlärare och sjukhusimam
Eftersom både SÄPO, FBI, Scotland Yard och andra länders underrättelsetjänster förhör fångar på svenska fängelser som misstänks vara inblandade eller ha kunskap om terroristbrott, så kan man undra hur säkert det är att låta en israelfientlig fängelseimam gå runt bland internerna?

Inga kommentarer: